Logo: Czy stodoła to też szkoła?

Kod szkolenia:
6S/O/I
Forma:
Adresaci:
nauczyciele.
Tematyka:
  • edukacja w naturze,
  • metodyka zajęć terenowych,
  • cykl webinarów realizowanych we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.
Cel:
  • przedstawienie możliwości realizacji podstawy programowej w formie zajęć terenowych i wycieczek edukacyjnych
  • prezentacja cyklu tematycznego "Z Metisem na Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych".
Termin:
22 maja 2023 r. w godz. 15:00 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Jolanta Sajdera
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

dr Jolanta Sajdera – pracuje w Instytycie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie. zawodowo zajmuje się przygotowaniem przyszłych nauczycieli do zawodu. W obszarze jej zainteresowań i badań naukowych znajdują się: kontekst społeczny instytucji edukacyjnych, doświadczenia interakcyjne w dzieciństwie, formy wspólnego uczenia się w edukacji przedszkolnej, niepubliczne placówki przedszkolne a wolny rynek edukacyjny. Autorka licznych publikacji naukowych.

Sonia Gogulla

Absolwentka historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Uzyskała Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, trener-szkoleniowiec.

Dyplomowana nauczycielka historii z wieloletnią praktyką zawodową w szkole podstawowej, obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Uważa, że znajomość procesów historycznych pozwala z dystansem spojrzeć na współczesność i lepiej ją zrozumieć. Ślązaczka promująca edukację regionalną.

Autorka scenariuszy lekcji i innych materiałów z zakresu metodyki nauczania, którymi chętnie dzieli się z nauczycielami. Miłośniczka leśnych spacerów i grzybobrania. Angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Z uczniami realizowała wiele projektów edukacyjnych. Trenerka i Sędzia Odysei Umysłu, programu edukacyjnego realizowanego w formie międzynarodowego konkursu kreatywności. Wielka entuzjastka nauki przez zabawę, na każdym etapie edukacji. Wspólnie z Grażyną Skirmuntt projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.

Grażyna Skirmuntt

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.