Logo: zaPROJEKTuj się! czyli o pracy projektem, ogrodach deszczowych i klimacie

W programie:

15:00 – 15:05 Przywitanie gości i uczestniczki i uczestników konferencji

Dyrekcja ROM-E Metis w Katowicach

15:05 – 15:10 klimaTYczni – część 1
15:10 – 15:20 Wystąpienie Pani Beaty Urych, Naczelnik Wydziału Klimatu i Energii
15:20 – 15:25 Sesja Q&A
15:25 – 15:30 klimaTYczni – część 2
15:30 – 16:20 SZKOŁA PRZYJAZNA KLIMATOWI. Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście

Judyta Łuczyńska, Fundacja Sendzimira

16:20 – 16:25 Sesja Q&A
16:25 – 16:30 klimaTYczni – część 3
16:30 – 16:50 Szlakiem Kropli Wody

Łukasz Cierpiał i Jarosław Mielczarek, Specjaliści Służby Leśnej, Nadleśnictwo Koszęcin

16:50 – 16:55 Sesja Q&A
16:55 – 17:00 klimaTYczni – część 4
17:00 – 17:20 Dlaczego nasze przedszkole jest Zielonym Ogrodem?

Janina Halama, dyrektor Przedszkola nr 8 w Tychach

17:20 – 17:40 W jaki sposób chronimy bioróżnorodność, czyli o działalności Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach

Iwona Goźlińska, dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w  Katowicach-Murckach

17:45 – 17:50 Sesja Q&A
17:50 – 17:55 klimaTYczni – część 5
17:55 – 18:00 Zakończenie konferencji

Dyrekcja ROM-E Metis w Katowicach

Kod szkolenia:
19K
Forma:
Adresaci:
nauczyciele i rodzice.
Tematyka:
  • Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
  • metoda projektu,
  • przedszkola, szkoły i placówki w środowisku lokalnym,
  • edukacja klimatyczna w przedszkolach, szkołach i środowisku lokalnym.
Cel:
  • przybliżenie celów edukacji klimatycznej,
  • omówienie inicjatyw lokalnych podejmowanych przez przedszkola i szkoły na rzecz ochrony klimatu,
  • przedstawienie dobrych praktyk na rzecz edukacji klimatycznej i projektów lokalnych.
Termin:
5 czerwca 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Judyta Łuczyńska, Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Tomasz Wojtasik
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Judyta Łuczyńska – absolwentka Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Gospodarka przestrzenna, działaczka Fundacji Sendzimira. Wspiera realizację projektów, w szczególności dotyczących warsztatowego tworzenia małych obiektów błękitno-zielonej infrastruktury. Od 2022 roku koordynatorka projektu "Szkoła przyjazna klimatowi".

Beata Urych – Ukończyła międzywydziałowe studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Śląskim oraz studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w GIG. 22 maja 2023 r. objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Klimatu i Energii UMK w Katowicach.

Sonia Gogulla

Absolwentka historii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Uzyskała Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, trener-szkoleniowiec.

Dyplomowana nauczycielka historii z wieloletnią praktyką zawodową w szkole podstawowej, obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Uważa, że znajomość procesów historycznych pozwala z dystansem spojrzeć na współczesność i lepiej ją zrozumieć. Ślązaczka promująca edukację regionalną.

Autorka scenariuszy lekcji i innych materiałów z zakresu metodyki nauczania, którymi chętnie dzieli się z nauczycielami. Miłośniczka leśnych spacerów i grzybobrania. Angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Z uczniami realizowała wiele projektów edukacyjnych. Trenerka i Sędzia Odysei Umysłu, programu edukacyjnego realizowanego w formie międzynarodowego konkursu kreatywności. Wielka entuzjastka nauki przez zabawę, na każdym etapie edukacji. Wspólnie z Grażyną Skirmuntt projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.

Grażyna Skirmuntt

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.