Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - pierwsza pomoc emocjonalna w odpowiedzi na kryzysy psychiczne uczniów

Kod szkolenia:
31K/O/VI
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
Tematyka:
  • od kryzysu psychicznego do zachowań autodestrukcyjnych – charakterystyka i rozpoznawanie kryzysu psychicznego, samouszkodzenia i zachowania samobójcze jako możliwa konsekwencja kryzysu;
  • pierwsza pomoc emocjonalna – dostrzeganie trudności wśród zmian w zachowaniu uczniów, nawiązanie kontaktu, rozmowy w kierunku poszukiwania rozwiązań problemów, naturalnej sieci wsparcia i aktywizowania posiadanych przez młodzież zasobów, ocena bezpieczeństwa (w tym ocena rozmiarów samouszkodzeń i ocena ryzyka suicydalnego);
  • współpraca z rodziną i instytucjami pomocowymi – informowanie rodziców lub opiekunów prawnych o zachowaniach problemowych, sposoby monitorowania działań opiekunów, interwencje w sytuacji braku współpracy, system wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego poza szkołą.
Cel:
głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy nauczycieli, wychowawców i opiekunów nt. trudności emocjonalnych i psychicznych, jakich mogą doświadczać dzieci i młodzież, a także podniesienie ich kompetencji i umiejętności w reagowaniu na zauważone problemy.
Termin:
31 marca 2023 r. w godz. 17:00 – 20:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Małgorzata Łuba, Tomasz Wojtasik, Aleksandra Kruszyńska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎
Wolnych miejsc:
12

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Małgorzata Łuba – trener umiejętności psychologicznych, certyfikowany trener biznesu (House of Skills), trener metody odkrywania potencjału zawodowego "Spadochron" (FISE). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców "Tabu". Zajmuje się psychologią praktyczną – prowadzi psychoterapię, rehabilitację neuropsychologiczną, grupy wsparciowe i rozwojowe oraz spotkania psychoedukacyjne. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej, współpracuje m.in. z Centrum CBT-EDU, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem "Fraszka Edukacyjna". Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą w "Głosie Pedagogicznym".

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.