Logo: Terapeutyczny świat Kamishibai

Kod szkolenia:
22K/O/S/7
Forma:
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze.
Tematyka:
 • Kamishibai – metoda głośnego czytania za pomocą papierowych obrazów, ilustracji,
 • bajka terapeutyczna,
 • wyrażanie i rozumienie emocji,
 • wartości społeczno-moralne,
 • czytanie bajek i opowieści.
Cel:
 • poznanie techniki czytania dzieciom, wywodzącej się z Japonii,
 • rozbudzanie kreatywnego działania podczas aktywnego słuchania opowiadań i bajek,
 • dostarczanie radości ze wspólnego czytania, słuchania i działania,
 • zwrócenie uwagi na terapeutyczne oddziaływanie na słuchacza i widza,
 • zwrócenie uwagi na emocje towarzyszące słuchaniu oraz wartości wychowawcze w tekstach,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga, psychologa, bibliotekarza.
Termin:
16 maja 2023 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Katarzyna Wilk, Joanna Szeligowska
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.