Kod szkolenia:
250R
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Tematyka:
  • Motywacja do nauki a piramida potrzeb Maslowa – czy zawsze na lekcji można pracować?
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – dlaczego mój uczeń z zA nie pracuje na m o j e j lekcji?!
  • Teoria wzmocnienia – po co? Komu? Kiedy? Jak? – praca na konkretnych przykładach.
  • Dynamika klasy a motywacja ucznia neuroróżnorodnego.
  • Postawa nauczyciela a poziom motywacji ucznia z zespołem Aspergera.
  • Triki na motywowanie uczniów – czyli kluczowe wskazówki dla nauczyciela, jak skutecznie motywować poszczególnych uczniów i całą klasę.
Cel:
  • zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem nastolatka z zespołem Aspergera w szkole,
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat motywacji zewnętrznej i wewnętrznej uczniów,
  • zapoznanie nauczycieli z wybranymi sposobami praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości na temat motywacji w aspekcie ucznia z zespołem Aspergera,
  • wyposażenie nauczycieli w praktyczną wiedzę traktującą o skutecznej motywacji neuroróżnorodnego ucznia i całej klasy.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Słowa kluczowe: