Logo: Łatwe i przyjemne zabawy z gliną - zrelaksowany nauczyciel - część I

Kod szkolenia:
71D/I
Adresaci:
nauczyciele szkół i przedszkoli, terapeuci, instruktorzy placówek kulturalno-oświatowych zainteresowanych zdobyciem umiejętności prowadzenia zajęć z ceramiki dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem różnorodnych form ceramicznych.
Tematyka:
  • podstawowe wiadomości z technologii ceramiki (rodzaje gliny, tlenków, szkliw, podstawowe narzędzia, proces wypalania),
  • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki z dziećmi,
  • nauka podstawowych technik zdobienia ceramiki(tworzenie faktur, zdobienie tlenkami, szkliwami),
  • podstawowe techniki wykonywania prac w glinie(kompozycje płaskie i przestrzenne, tworzenie ozdobnych faktur z materiałów różnych, wykonywanie elementu dekoracyjnego, formowanie naczynia, wygniatanie z formy gipsowej).
Cel:
  • rozszerzanie zakresu wiedzy dotyczącej różnych dyscyplin plastycznych, ze wskazaniem na ich możliwości wyrazowe,
  • kształcenie kreatywnej postawy w działaniach artystyczno-edukacyjnych,
  • uświadomienie roli działalności plastycznej we wszechstronnym rozwoju dziecka,
  • poznanie sposobów stymulowania aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną,
  • umiejętność wykonywania i dekorowania ceramiki artystycznej.
Termin:
10 lutego, 3 i 10 marca 2023 r. w godz. 14:45 – 18:15
Miejsce:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 63
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
13
Koordynator:
Iwona Bogatko
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
160 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Iwona Bogatko

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.