Logo: Moje Bezpieczne(?) Dziecko - profilaktyka przez sztukę

Kod szkolenia:
31K/O/V
Forma:
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele.
Tematyka:
  • czy sztuka ma znaczenie wychowawcze, psychoedukacyjne i profilaktyczne,
  • w jaki sposób możemy przez sztukę wspomagać dzieci i młodzież w rozwoju.
Cel:
  • Twórczość jest potencjałem tkwiącym w ludzkim umyśle, wykorzystanie go jest najważniejszą formą ludzkiej aktywności. Dzięki różnorodnym działaniom artystycznym możemy uzewnętrznić uczucia i emocje – zarówno pozytywne, jak i negatywne.
  • Będziemy zastanawiać się jak w obecnych, trudnych i często kryzysowych sytuacjach pomóc dzieciom i młodzieży mówić o i pokazywać swoje trudności i uczucia.
Termin:
27 stycznia 2023 r. w godz. 17:00 – 20:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
Beata Kupisz, Agata Kędzia, Aneta Zasucha, Tomasz Wojtasik, Aleksandra Kruszyńska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Agata Kędzia – pedagożka teatru, kulturoznawczyni i performatyczka. Jako autorka koncepcji, koordynatorka i prowadząca zajęcia współtworzy projekty z zakresu pedagogiki teatru w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Absolwentka Kulturoznawstwa na UŚ w Katowicach i Performatyki na UJ w Krakowie. Za pracę "Trudna sztuka dorastania. Wydarzenia performatywne dla nastoletniej publiczności" otrzymała III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z  zakresu wiedzy o teatrze, widowisku i performansie (w roku akademickim 2020/2021), organizowanym przez Instytut Teatralny w Warszawie. Współtwórczyni spektakli: "spektakl, który nie powstał" (premiera lipiec 2021), "musimy już kończyć" (premiera luty 2023). Miłośniczka teatru tworzonego z myślą o  nastoletniej publiczności.

Beata Kupisz – magister, wydział pedagogiczno-artystyczny kierunek wychowanie przedszkolne, Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST Kraków filia Wrocław. Kurs Mistrzowski dla Absolwentów PSRTDiM, prowadzi dziecięce grupy teatralne.

Aneta Zasucha – BWA warsztaty ekspresji twórczej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży – grup szkolnych z Katowic i okolicznych miast oraz dla osób indywidualnych. Głównym założeniem warsztatów jest stworzenie asumptu do zwiększania samodzielnej aktywności twórczej. Działania przebiegają dwupłaszczyznowo, łącząc komplementarnie część merytoryczną z warsztatową. Stałym elementem zajęć jest prezentacja aktualnej wystawy wraz z prelekcją, dzięki czemu dzieci poznają różnorodne zjawiska artystyczne i uczą się własnego sposobu interpretacji dzieł sztuki. Staramy się przełamać stereotyp, według którego sztuka współczesna jest niezrozumiała i trudna w interpretacji. Dążymy do tego, by dzieci odrzuciły głęboką analizę i kierując się własnymi wrażeniami i odczuciami potrafiły znaleźć własną metodę odczytywania dzieł i umiały dać obraz swym doznaniom werbalnie i plastycznie. Zakres działań praktycznych obejmuje interdyscyplinarne działania artystyczne m.in. instalacje przestrzenne, performance. W świecie, w którym coraz częściej zapomina się o pięknie i estetyce, stworzyliśmy miejsce, w którym dziecięca wrażliwość i ekspresja znajdują sposobność do przybrania realnego kształtu w trakcie działań twórczych.

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.