Logo: Moje Bezpieczne dziecko - tożsamość płciowa dzieci i młodzieży

Kod szkolenia:
31K/O/IV
Forma:
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, pracownicy telefonu zaufania.
Tematyka:
  • problemy z tożsamością płciową dzieci i młodzieży,
  • wsparcie dziecka i jego rodziny,
  • jak prowadzić rozmowy na trudne tematy.
Cel:
poszerzenie wiedzy na temat problemów związanych z tożsamością płciową.
Termin:
9 grudnia 2022 r. w godz. 17:15 – 20:15
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Agnieszka Walendzik-Ostrowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr n. hum. Agnieszka Walendzik-Ostrowska – pedagożka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytet Zielonogórski), Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów ",Seksuologia Kliniczna. Opiniowanie, Edukacja, Terapia", na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat poświęcony zachowaniom seksualnym w kontekście używania substancji psychoaktywnych obroniła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i w punkcie anonimowych badań w kierunku HIV w Krakowie. Edukatorka seksualna. Członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, przewodniczącą komisji ds. edukacji seksualnej przy Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.
Współautorka badań w ramach projektów:

  • Gender w podręcznikach (2013-2015) – projekt realizowany przy Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
  • Chemsex Polska (2018-2019) – projekt zrealizowany w Narodowym Instytucie Zdrowia – Państwowym Zakładzie Higieny w ramach Narodowego Programu Zdrowia, finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

W 2003 roku otrzymała nagrodę ",Czerwonej Kokardki",, przyznawaną osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z  HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.