Logo: Nietypowajka niedogmatyczna w Światowym Dniu Dogmatu

Żyjemy w czasach natłoku informacyjnego. Każdego dnia nasze mózgi odbierają około 34 GB danych – to odpowiednik mniej więcej 100 tysięcy słów. To tak jakbyśmy codziennie przeczytali tekst zapisany na 5630 stronach A4. Które z informacji są dla nas ważne? W które wierzymy? Dlaczego niektóre z nich traktujemy jak dogmat? Zapraszamy do rozmowy na ten temat w Światowym Dniu Dogmatu.

Kod szkolenia:
174W/O/IV
Adresaci:
nauczyciele klas IV-VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) i szkół ponadpodstawowych (III etap edukacyjny).
Tematyka:
  • źródła informacji,
  • odbiorcy i twórcy informacji,
  • autorytety i ich rola w odbiorze i ocenie informacji,
  • krytyczne myślenie,
  • fake-newsy w przestrzeni informacyjnej.
Cel:
  • przedstawienie roli nauczycieli i uczniów jako odbiorców i twórców informacji,
  • poznanie metod rozpoznawania fake-newsów,
  • nauka krytycznej analizy informacji.
Termin:
8 grudnia 2022 r. w godz. 15:30 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
20 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.