Kod szkolenia:
40W/O
Instytucje:
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, pedagodzy i psycholodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Tematyka:
 • charakterystyka pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z, iGen, Alfa,
 • wiedza na temat różnic pokoleniowych pomiędzy generacjami Baby Boomers, X, Y, Z i iGen, Alfa
 • mocne strony poszczególnych pokoleń,
 • prawdy i mity dotyczące poszczególnych pokoleń.
 • metody i techniki pracy z uczniami pokolenia Z - efektywne zarządzanie międzypokoleniowe:
 • wyznaczanie celów, podział zadań – podejście poszczególnych pokoleń do planowania i realizacji celów,
 • motywowanie i angażowanie poszczególnych pokoleń – mapa motywatorów i demotywatorów poszczególnych generacji,
 • rozwój kompetencji w zakresie budowania współpracy, zaangażowania, motywowania adekwatnego do pokolenia,
 • siła komunikacji w motywującym zarządzaniu międzypokoleniowym – preferowane sposoby komunikacji poszczególnych pokoleń, potrzeby komunikacyjne i blokady komunikacyjne poszczególnych pokoleń, projektowanie komunikacji dostosowanej do pokoleń BB, X, Y, Z, iGen, Alfa,

radzenie sobie z konfliktami wynikającymi z różnic międzypokoleniowych:

 • główne przyczyny nieporozumień i konfliktów pokoleniowych,
 • blokady utrudniające porozumienie w zespołach międzypokoleniowych,
 • międzypokoleniowa asertywność,
 • budowanie zespołów w oparciu o różnorodność pokoleniową.
Cel:
nauczyciele poznają metody i techniki pracy z uczniami pokolenia Z - efektywne zarządzanie międzypokoleniowe.
Termin:
8 lutego 2023 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
20 zł
👆︎ szkolenie płatne

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.