Logo: Szkoła Teatru dla Nauczycieli

Kod szkolenia:
20KD
Adresaci:
pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych.
Tematyka:
ideą SZKOŁY TEATRU DLA NAUCZYCIELI jest stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem oraz połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej "SZKOŁY Z PASJĄ".
Cel:
  • kształcenie otwartości komunikacyjnej,
  • kształtowanie gustów artystycznych,
  • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki,
  • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników,
  • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego na czytanie komunikatów scenicznych i rozumienie ich przekazu.
Termin:
24, 25, 26, 27 stycznia 2023 r. w godz. 16:00 – 20:00, 28 i 29 stycznia 2023 r. w godz. 9:00 – 14:00
Miejsce:
Mała Scena w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, ul. Marii Konopnickiej 1
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
25
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Beata Cielecka
Prowadzący:
Magdalena Skorupa, Maciej Cierzniak, Bartosz Listwan
Cena:
350 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Skorupa – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studiowała na kierunkach: "kulturoznawstwo" oraz "dziennikarstwo i komunikacja społeczna". W roku 2014 zdobyła kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli. W latach 1999 – 2001 była działaczem i animatorem kultury w Osiedlowym Domu Kultury "Muza" w Rudzie Śląskiej. Od tej pory jest nierozerwalnie związana z kulturą i sztuką.

Maciej Cierzniak – muzyk, tancerz, absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Gra na afrykańskich instrumentach perkusyjnych, wraz z zespołem Dharmapunk nagrał płytę Pieśń drzewa. Dodatkowe doświadczenie w tańcu zdobywał na warsztatach tanecznych w kraju i za granicą.Pracował między innymi w: Operze Śląskiej w Bytomiu, Operze Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu, gdzie stworzył choreografię do spektaklu Umwuka. Współpracował z Operą Wrocławską, z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, gdzie wziął udział w spektaklu El perro w reż. Rodrigo Garcii oraz współtworzył takie spektakle jak Ciało, Niemiłość/Wmiłość. Tańczył w koncertach i galach finałowych Przeglądów Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z tańca współczesnego i klasycznego w różnych szkołach w kraju, występuje także jako tancerz z ogniem. Założyciel Grupy Tańca Współczesnego "GTW", która ma w dorobku dwie premiery: Relacje oraz 622 upadki – wyróżnienie podczas 5. edycji Obserwatorium Artystycznego ENTRÉE.
Prowadzi zajęcia z tańca współczesnego i klasycznego. Obecnie jest solistą baletu Teatru Rozrywki, gdzie dla zespołu baletowego prowadzi lekcje w technice tańca współczesnego a dla nauczycieli warsztaty teatralne. W "Rozrywce" układa również choreografie do koncertów sylwestrowych. Na Małej Scenie Teatru Rozrywki możemy zobaczyć jego autorskie spektakle: Osobowość Zaburzona oraz Człowiek, najbardziej niebezpieczne ze zwierząt.
W 2017 ukończył kurs "Joga w profilaktyce i terapii" w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im Karola Goduli w Chorzowie. Jest Stypendystą Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury 2017.
Od 2009 roku pracuje w Teatrze Rozrywki, koordynując projekty edukacyjne Teatru Rozrywki, w ramach których współpracuje z nauczycielami oraz z młodzieżą.
Jest również czynnie zaangażowana w unikatowy projekt Teatru Rozrywki "Szkoła Teatru". Koordynowała poprzednie edycje "Warsztatów Szkoły Teatru dla nauczycieli".
Od 2012 roku jest także organizatorem i koordynatorem projektu "Obserwatorium Artystyczne Entrée", skierowanego do artystów niezależnych.
W 2015 roku zdobyła kwalifikacje instruktora teatralnego.
W 2017 roku uczestniczyła w warsztatach poszerzających kompetencje i uzyskała certyfikat Pedagoga Teatru.
Od 2017 roku studentka Pedagogiki Teatru na Uniwersytecie Warszawskim.

Bartosz Listwan – wokalista, kompozytor, autor tekstów. Absolwent wokalistyki jazzowej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka na wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Od 2007 roku prowadzi zajęcia z emisji głosu, interpretacji piosenki, improwizacji wokalnej oraz zespołów wokalno-instrumentalnych w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Od 2016 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu emisji głosu, interpretacji piosenki oraz improwizacji wokalnej na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Od 2007 do 2016 roku był członkiem zespołu artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie. Od 2008 roku solista Big Silesian Band, odnoszący liczne sukcesy w kraju i za granicą.