Logo: Pedagog specjalny, nowy specjalista w szkole

Kod szkolenia:
64K/O
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, inni specjaliści.
Tematyka:
  • pedagog specjalny w szkole ogólnodostępnej – kompetencje i zadania,
  • analiza zadań specjalistów szkolnych,
  • rewalidacja – metody rewalidacji ucznia z dysfunkcją wzroku,
  • rewalidacja – metody rewalidacji ucznia z wadą słuchu.
Cel:
  • przedstawienie i omówienie zadań poszczególnych specjalistów zatrudnionych w szkole,
  • przedstawienie sylwetki i kompetencji pedagoga specjalnego,
  • rewalidacja – metody pracy z uczniem z wada słuchu i wadą wzroku.
Termin:
7 grudnia 2022 r. w godz. 13:00 – 15:45
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Jolanta Leśniak, Marzena Błaszczyk, Ewa Podemska
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.