Logo: Wartościowe Szkoły i Przedszkola - prezentacja modelu

Kod szkolenia:
13S/O
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy.
Tematyka:
prezentacja modelu wartościowych szkół i przedszkoli.
Cel:
  • celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej i przedszkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej;
  • wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i przedszkola oraz realizacji podstaw programowych;
  • wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły/przedszkola i przyszły pracownik.
Termin:
1 grudnia 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Zofia Domaradzka-Grochowalska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Zofia Domaradzka-Grochowalska – trener, coach, psycholog społeczny. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy z dorosłymi. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania zmianą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki i rozwiązywania konfliktów, współpracy w zespole, motywowania i szeroko rozumianego rozwoju osobistego w organizacji. Autorka poradnika "Coaching, mentoring i inne formy wsparcia" na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autorka i współautorka wielu kursów i szkół trenerskich oraz coachingowych (np. Letniej i Zimowej Akademii SORE, Szkoły trenerów NOE, kursu trenerskiego dla wykładowców i nauczycieli z Ukrainy, kursu coachingu dla edukacji, coachingu kariery i in.). Prowadziła projekty szkoleniowe zarówno dla firm prywatnych, jak i instytucji publicznych, m.in. kadry kierowniczej Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ekspert merytoryczny, trener, coach i autor wielu publikacji w projekcie "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół".