Logo: Autyzm. Codzienność... Relacje w spektrum

Kod szkolenia:
4K/O/LV
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, dyrektorzy szkół, wszystkie osoby zainteresowane tematem.
Tematyka:
  • budowanie relacji,
  • osoby w spektrum autyzmu w relacjach z innymi,
  • wspieranie uczniów w spektrum w budowaniu relacji z rówieśnikami.
Cel:
podniesienie świadomości na budowania relacji przez uczniów w spektrum autyzmu.
Termin:
29 listopada 2022 r. w godz. 15:00 – 16:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
dr Michał Handzel, Agnieszka Warszawa
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Michał Handzel i Agnieszka Warszawa – para terapeutów i konsultantów PPT (Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna), logoterapeuci, specjaliści w zakresie wsparcia terapeutycznego osób w spektrum autyzmu i/lub Ich rodzin, naukowcy i badacze.
Współzałożyciele Gabinetów IWT (Indywidualne Wsparcie Terapeutyczne) oraz Institutum Investigationis Scovorodianum – międzynarodowej, niezależnej organizacji badawczo-naukowej. Prywatnie – małżeństwo w spektrum autyzmu.
Self-adwokaci (Self-Advocate – samorzecznik).