Logo: Kraina matematycznej magii - wyzwania edukacyjne XXI wieku

Kod szkolenia:
40K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, nauczyciele szkoły podstawowej.
Tematyka:
Szkoła musi przygotować uczniów na nieustanny proces samokształceniowy. To wielkie wyzwanie, ale również niezwykle ekscytujące zadanie, gdyż rozwój kreatywności, komunikacji i kooperacji czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji pozwala pogłębić swoją wiedzę i sprawdzić ją w praktyce.

Podczas konferencji prelegenci podzielą się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania w edukacji matematycznej narzędzi służących do rozwijania myślenia krytycznego i komunikacji oraz wspierających sprawczość uczniów.

Program konferencji:

 • Matematyka – "Królowa nauk",
 • Jak kształtować kompetencje kluczowe uczniów,
 • Jak zainteresować matematyką dzieci od najmłodszych lat,
 • Czy tego chcesz czy nie matma jest jak kurz, jest wszędzie i już.
Cel:
Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności nauczania i uczenia się w zakresie matematyki oraz zainspirowanie do korzystania w pracy z uczniami nowoczesnych metod edukacyjnych.
Termin:
30 listopada 2022 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Sebastian Koczy, Sabina Furgoł
Prowadzący:
Sebastian Koczy, Sabina Furgoł, Gabriela Niemiec, Gabriela Dolińska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Gabriela Dolińska

 • Studia pedagogiczne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, wydział matematyczno-fizyczno-techniczny kierunek matematyka ze specjalnością nauczycielską.
 • Studia podyplomowe – "Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum – Nasi uczniowie z matematyką na ty", "Zarządzanie Oświatą z Elementami Wdrażania Projektów Unijnych", zajęcia szkoleniowe i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowywania biznesplanów w ramach projektu "Własna firma najlepszym wariantem na przyszłość". Obecnie w trakcie studiów "Andragogika, coaching i tutoring w edukacji".
 • Wieloletni aktywny członek SNM – Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
 • Egzaminator OKE Kraków.
 • Nauczycielka dyplomowana, ponad 26 lat doświadczenia w zawodzie. Entuzjastka popularyzacji matematyki.
 • Laureatka ogólnopolskiego konkursu "Nauczyciel Innego Wymiaru" oraz "Projektant edukacji". Cenię sobie również tytuł "Nauczyciel Perfekcjonista" przyznany trzykrotnie przez Samorząd Uczniowski.
 • Jako doradca metodyczny opiekowała się nauczycielami przedmiotu. Pracowała w szkole podstawowej oraz gimnazjum z oddziałami integracyjnymi ucząc m.in. w klasach terapeutycznych, wyrównawczych oraz integracyjnych. Prowadziła klasy z autorskim programem "Matematyka z elementami ekonomii", opiekowała się uzdolnionymi uczniami realizującymi indywidualne programy z matematyki oraz innymi uczniami ze SPE. Prowadziła zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła przedmiotowe, warsztaty, konsultacje. Pisała i koordynowała różnorodne projekty, poszukiwała sponsorów i sprzymierzeńców dla swoich pomysłów, współpracowała z bankami i fundacjami. Zachęcała młodzież do udziału w różnorodnych zmaganiach matematycznych (od szkolnych po międzynarodowe) oraz do realizacji rozmaitych projektów edukacyjnych (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych), do udziału w wykładach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi promującymi m.in. zastosowania matematyki lub matematykę rekreacyjną.

Sabina Furgoł

Polonistka – (Wydział Filologiczny, UŚ), zarządzanie w  oświacie; ocenianie i ewaluacja dydaktyczna (studia podyplomowe). Posiada praktyczne doświadczenie w pracy na  stanowisku trenera, nauczyciela różnych typów szkół i placówek, w tym pracy ze studentami. Posiada doświadczenie jako wicedyrektor i dyrektor publicznej wojewódzkiej placówki doskonalenia. Ekspert programu PO WER, RPO. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego z języka polskiego. Autorka licznych publikacji dla nauczycieli m.in: Poradnika dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Historia i społeczeństwo oraz Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela.

Specjalizuje się w szkoleniach/projektach z zakresu: oceniania kształtującego, ewaluacji dydaktycznej zarządzania i  przywództwa w edukacji, organizacji wspomagania w szkołach, nowoczesnych metod nauczania, budowania zespołu, wykorzystania TIK w edukacji, nauczania zdalnego, pozyskiwania środków unijnych m.in. z RPO, POWER.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.