Logo: Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Tychy, powiatu mikołowskiego i powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Kod szkolenia:
6D
Adresaci:
pedagodzy, pedagodzy specjalni i psycholodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
 • sieć współpracy i samokształcenia pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów,
 • awans zawodowy,
 • zajęcia otwarte,
 • zadania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w szkole i sposoby realizacji zadań,
 • dokumentacja pracy, analiza dokumentacji,
 • współpraca pedagogów i psychologów z rodzicami i nauczycielami oraz specjalistami,
 • dzielenie się doświadczeniem, propagowanie dobrych praktyk, poszerzenie wiedzy i umiejętności,
 • wypalenie zawodowe, grupa wsparcia,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • edukacja włączająca.
Cel:
 • spotkania pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów, współpraca;
 • omawianie zadań i sposobów realizacji zadań;
 • dzielenie się doświadczeniem, propagowanie dobrych praktyk, poszerzenie wiedzy i umiejętności;
 • doskonalenie warsztatu pracy;
 • doskonalenie kompetencji dzięki wspólnemu działaniu i wymianie doświadczeń;
 • tworzenie nowych rozwiązań;
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów i specjalistów;
 • wspomaganie w awansie zawodowym;
 • omawianie potrzeb, udzielanie pomocy i wsparcie zgodnie z potrzebami.
Termin:
25 października 2022 r. w godz. 9:00 – 11:30, 16 listopada 2022 r. w godz. 14:30 – 16:30, 6 grudnia 2022 r. w godz. 9:00 – 11:30, 11 stycznia 2023 r. w godz. 9:00 – 12:00, 14 lutego 2023 r. w godz. 9:00 – 11:30, 21 lutego 2023 r. w godz. 9:00 – 11:00, 28 marca i 30 maja 2023 r. w godz. 9:00 – 11:30
Miejsce:
stacjonarne – do uzgodnienia
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Marzena Błaszczyk
Prowadząca:
Marzena Błaszczyk
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci, proszone są o kontakt e-mailowy:

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Osoby zainteresowane dołączeniem do sieci, proszone są o kontakt e-mailowy:

O prowadzącym:

Marzena Błaszczyk

Pedagog specjalny (szkoła branżowa i technikum), doradca zawodowy, nauczyciel języka, rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, trener terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Absolwentka studiów: Filologia germańska, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ASD, Doradztwo zawodowe i personalne, Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta, Terapia rodzin i interwencje systemowe.