Logo: Wykorzystanie Barometru zawodów w doradztwie zawodowym

Kod szkolenia:
39W/III
Adresaci:
doradcy zawodowi.
Tematyka:
  • Barometr zawodów – narzędzie przydatne w procesie planowania drogi zawodowej (geneza, metodologia i możliwości wykorzystania),
  • inne wybrane źródła informacji o rynku pracy – jakie dane są dostępne, gdzie szukać informacji i jak z nich korzystać,
  • wyszukiwanie informacji nt. zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych oraz sytuacji na rynku pracy: lokalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym (ćwiczenia praktyczne).
Cel:
poszerzanie wiedzy i umiejętności doradców zawodowych w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji na temat rynku pracy.
Termin:
7 grudnia 2022 r. w godz. 15:30 – 18:45
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Monika Łyżwińska, Rafał Rojek
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autorka i współautorka publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem, współautorka i realizatorka programów z zakresu aktywizacji społeczno-edukacyjno-zawodowej.

Rafał Rojek – doradca zawodowy z wieloletnim stażem, praktyk rynku pracy, asystent EURES, certyfikowany trener z doświadczeniem w zakresie stosowania różnych metod poradnictwa zawodowego zarówno dla dorosłych jak i młodzieży szkolnej, autor, współpracownik i realizator programów szkoleń dla różnych grup odbiorców.