Logo: Jak budować dziecięcą wiedzę i umiejętności, czyli TRP z wykorzystaniem STEAM strategią uczenia (się) współczesnego pokolenia dzieci

Kod szkolenia:
1K/W/4
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Tematyka:
 • Metodyka TRP i wykorzystanie STEAM najlepszą strategią uczenia się obecnego pokolenia uczniów. Dziecięce rozumienie STEAM i TRP.
 • Dlaczego dzieci nie zawsze uczą się z zapałem?
 • Stwarzanie okazji dydaktycznych do budowania dziecięcej ciekawości.
 • TRP+STEAM w edukacyjnej praktyce.
 • Dziecięce komponenty STEAM: myślenie twórcze ,krytyczne, stawianie i weryfikowanie hipotez, szacowanie, mierzenie, liczenie, ważenie i matematyczne dywagowanie.
 • Myślenie pytajne.
 • Używanie języka TRP i STEAM.
Cel:
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności metodycznych i organizacyjnych w realizacji treści programowych z wykorzystaniem metodyki TRP i STEAM;
 • poznanie sposobów rozwijania dziecięcej ciekawości, korzystanie z zasobów i mądrości w procesie uczenia (się) dzieci;
 • refleksje, dzielenie się doświadczeniem w zakresie umiejętności stawiania trafnych, przemyślanych i ciekawych poleceń, pytań i wyciągania wniosków z procesu uczenia (się) dzieci;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela obecnego pokolenia uczniów, planowanie zajęć przez nauczyciela, w tym działań dzieci sprzyjających nauce z wykorzystaniem TRP/STEAM.
Termin:
28 listopada 2022 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Teresa Kosiarek
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Teresa Kosiarek – nauczyciel z ponad 30 letnim stażem pracy w edukacji. Nauczyciel, trener, wykładowca edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta, edukator, innowator, autor publikacji dla nauczycieli, projektów i programów, nowych koncepcji kształcenia.