Logo: "Kompetentni w zmieniającym się świecie" IX Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

Kod szkolenia:
39K/O/IX
Forma:
Adresaci:
doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, nauczyciele.
Tematyka:
  • Identyfikowanie i wyzwalanie potencjału uczniów.
  • Aktywizowanie i odkrywanie potencjału uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Wspieranie rozwoju kompetencji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Kompetencje ułatwiające start młodych na rynku pracy.
  • Młodzieżowe projekty prospołeczne kształtujące kompetencje przyszłości.
Cel:
  • poszerzenie oferty szkół w zakresie doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju,
  • wspieranie uczniów w rozwoju stosownie do ich indywidualnych potrzeb.
Termin:
18 października 2022 r. w godz. 15:00 – 18:45
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Marta Kaźmierczak, Zyta Czechowska, Elżbieta Marcinkowska, Monika Łyżwińska, Oliwia Wyrzykowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Marta Kaźmierczak – akredytowany coach PCC ICF, job coach, wykładowczyni na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, trenerka kompetencji miękkich, mentorka biznesu. Autorka innowacji Coaching w zakładzie karnym i twórczyni Kart Potencjału. Jako trener kompetencji miękkich wykorzystuje autorskie metody szkoleń, tworzy programy rozwoju osobistego. Jak sama o osobie pisze, zwolenniczka komunikacji werbalnej, pasjonatka kreatywnych rozwiązań, niepoprawna optymistka.

Zyta Czechowska – pedagożka specjalna, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku. Współautorka bloga specjalni.pl, współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli Czas TIKa oraz trenerka programu Mistrzowie Kodowania w zakresie programowania. Wykłada na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie oraz wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Roku 2019.

Elżbieta Marcinkowska – doradca zawodowy w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Katowicach. Prowadzi warsztaty i porady indywidualne dla młodzieży uczącej się, rodziców i osób poszukujących pracy. Realizuje programy autorskie opracowane samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Program autorski Zanim podejmiesz decyzję oraz Program aktywizacji zawodowej dla osadzonych w aresztach śledczych. Nawiązuje współpracę z innymi jednostkami rynku pracy, szkołami, poradniami, domami dziecka i innymi instytucjami zajmującymi się pracą z młodymi ludźmi oraz aresztami śledczymi.

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego. Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem.

Oliwia Wyrzykowska – wieloletnia działaczka społeczna, w Fundacji Zwolnieni z Teorii zajmuje się tematami związanymi z potrzebami uczniów i uczennic oraz projektami. Studentka na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, działa naukowo w dziedzinie praw człowieka. Od wielu lat działa również w zakresie edukacji, m.in. pełni rolę Wiceprezeski Fundacji na rzecz Praw Ucznia.