Logo: Spotkanie w ramach sieci współpracy

Kod szkolenia:
4D/II
Adresaci:
spotkanie sieci pedagogów i psychologów.
Tematyka:
  • omówienie zmian w prawie oświatowym,
  • analiza zadań specjalistów w szkole,
  • analiza potrzeb w zakresie szkolenia kadry psychologiczno-pedagogicznej,
  • propozycja oferty szkoleniowej w obszarze wychowania i profilaktyki.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat prawa oświatowego,
  • poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat roli specjalistów w placówce,
  • określenie potrzeb szkoleniowych.
Termin:
28 września 2022 r. w godz. 9:00 – 11:30
Miejsce:
Zespół Szkół Gastronomicznych w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Ewa Podemska
Prowadząca:
Ewa Podemska

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Ewa Podemska

Pedagog, doradca metodyczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lider Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Absolwentka pedagogiki specjalnej – specjalizacja: resocjalizacja, podyplomowych studiów terapii patologii zachowań, doradztwa zawodowego, kursów kwalifikacyjnych, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, autorka programów dotyczących funkcjonowania klas integracyjnych oraz programów profilaktyczno-edukacyjnych.