Logo: Klimat, relacje, bullying

Kod szkolenia:
61K
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
Tematyka:
  • Zjawisko bullyingu, czyli prześladowania i dręczenia rówieśniczego.
  • Prezentacja RESQL – systemu zapobiegania przemocy.
  • Prezentacja Falochroun dla Śląska. Profilaktyka bullyingu.
  • Budowanie dobrego klimatu w relacjach interpersonalnych.
  • Umiejętność rozpoznawania i właściwego reagowania na bullying.
  • Komunikacja z uczniami na temat przemocy.
  • Ciałopozytywność.
Cel:
  • Wspólna analiza wyników badań dotyczących prześladowania i dręczenia rówieśniczego w szkołach.
  • Analiza możliwości, strategii zaradczych i programów antybullyingowych implementowanych w szkołach.
Termin:
20 października 2022 r. w godz. 9:00 – 13:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
8
Koordynatorzy:
Magdalena Wieczorek, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
dr Mikołaj Marcela, dr Radosław Kaczan, dr Małgorzata Wójcik, Jakub T. Mróz, Emilia Konsek, Magdalena Kosowska, Krzysztof Rzeńca, Magdalena Wieczorek
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.