Logo: Nieznany Znany, czyli w jaki sposób uczcić w szkole Rok Ignacego Łukasiewicza

Kod szkolenia:
102D/O
Forma:
Adresaci:
wszyscy zainteresowani, w szczególności nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Tematyka:
  • życie i działalność Ignacego Łukasiewicza.
  • opowieść paragrafowa.
  • InkleWriter – cyfrowe narzędzie do tworzenia opowieści paragrafowej.
Cel:
  • przybliżenie nauczycielom, a za ich pośrednictwem uczniom, sylwetki Ignacego Łukasiewicza,
  • zainspirowanie nauczycieli do zaplanowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Łukasiewicza (rok 2022),
  • zachęcenie nauczycieli do poznania bezpłatnego narzędzia cyfrowego InkleWriter.
Termin:
od 26 września 31 grudnia 2022 r.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
20
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
udział bezpłatny
👆︎
Wolnych miejsc:
13

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.