Kod szkolenia:
1KN
Adresaci:
nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • omawianie przypadków wybranych przez nauczycieli,
  • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie, praktyczne wskazówki dla nauczycieli – dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb ucznia,
  • analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia,
  • wypracowanie planu skutecznych oddziaływań.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o indywidualizacji pracy i funkcjonowaniu ucznia z trudnymi zachowaniami klasie ogólnodostępnej, udzielenie wsparcia nauczycielowi,
  • zapoznanie nauczyciela ze sposobami właściwego dostosowania procesu nauczania do potrzeb i możliwości ucznia w konkretnej sytuacji,
  • wskazanie warunków efektywnej pracy nauczyciela w klasie ogólnodostępnej, w której znajdują się uczniowie z opiniami i/lub orzeczeniami.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 3
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Cena:
100 zł godzina konsultacji indywidualnych, 300 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.