Logo: Słowo + Ruch + Muzyka = LOGORYTMIKA - część I

Kod szkolenia:
13WD
Adresaci:
logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej.
Tematyka:
 • logorytmika jako narzędzie wspierające rozwój mowy dziecka w każdym wieku,
 • z rytmiki do logorytmiki – Zoltan Kodaly i jego metoda,
 • logorytmika – walory terapeutyczne poszczególnych,
 • logorytmika w praktyce nauczyciela i terapeuty.
Cel:
 • poznanie różnic między rytmiką i logorytmiką,
 • poznanie metody Zoltana Kodalya,
 • poznanie walorów logorytmiki, jak i jej słabych stron,
 • poznanie obszarów oddziaływania logorytmiki,
 • poznanie różnych typów zabaw i ich znaczenie terapeutyczne,
 • poznanie struktury zajęć logorytmicznych,
 • poszerzenie warsztatu pracy logopedy/nauczyciela wychowania przedszkolnego/nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej.
Termin:
26 października 2022 r. w godz. 15:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadzący:
Piotr Tolsdorf
Cena:
60 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Piotr Tolsdorf – mgr sztuki, muzyk, logopeda.