Logo: XLIX konferencja Autyzm. Codzienność... Uczeń z autyzmem w szkole. Perspektywa dyrektora i nauczyciela

Kod szkolenia:
4K/O/XLIX
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, dyrektorzy.
Tematyka:
  • istotne zagadnienia przekazane przez dyrektora szkoły, do której uczęszczają uczniowie z autyzmem,
  • ważne zagadnienia przekazane przez nauczyciela pracującego z uczniami z autyzmem.
Cel:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w sposoby postępowania z uczniem ze spektrum autyzmu.
Termin:
4 października 2022 r. w godz. 15:00 – 16:45
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Katarzyna Niemotko, Anita Wieloch
Prowadzący:
Stanisława Stus, Dorota Kozłowska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Dorota Kozłowska – wieloletni nauczyciel-praktyk (wszechstronne doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klas szkoły ponadpodstawowej), oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel języka polskiego, terapeuta Biofeedback, wykładowca na studiach podyplomowych.

Stanisława Stus – dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu, wieloletni nauczyciel, czynnie wspiera uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, m.in. w ramach olimpiad specjalnych. W 2019 roku dwie uczennice z SP nr 40, zawodniczki klubu Olimpiad Specjalnych Gumisie, reprezentowały Polskę w europejskim turnieju piłki nożnej kobiet 8 osobowej European 8 a side Football Event 2019, Tilburg w Holandii. Zdobyły srebrny medal!