Logo: Tropiciele zasobów, czyli poznajemy naszych przedszkolaków i młodszych uczniów

Kod szkolenia:
1K/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele przedszkola, nauczyciele klas I-III.
Tematyka:
  • nastawienie na rozwój,
  • rozpoznawanie zasobów,
  • wspieranie kreatywności dzieci,
  • budowanie kapitału emocjonalnego dzieci.
Cel:
wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.
Termin:
25 października 2022 r. w godz. 15:00 – 17:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Ewa Kustwan-Mróz, Gabriela Niemiec
Prowadzący:
Krystyna Dąbek, Teresa Kosiarek
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Krystyna Dąbek wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, obecnie nauczyciel konsultant, wykładowca uczelni wyższych, propagator innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zakresie edukacji matematycznej młodszych dzieci, autorka wielu artykułów dotyczących nauczania matematyki młodszych dzieci (Życie Szkoły, Modelowe Nauczanie) oraz publikacji zwartych ("Matematyka dla dzieci. Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej", "Zanim wejdziesz do klasy i zaczniesz zajęcia. Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej"), współautorka i autorka programów nauczania do klas I-III.

Teresa Kosiarek – nauczyciel, pedagog, socjolog, edukator dramy, specjalista w zakresie terapii rodzin, rozwiązywania konfliktów oraz terapii pedagogicznej. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w W-wie(2000-2007 Psychopedagogika Kreatywności). Nauczyciel konsultant oraz redaktorka naczelna czasopisma "Trendy" w CODN/ORE (do 2011r). Założycielka i wieloletni prezes Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności realizującej największy na świecie program edukacyjny dla dzieci i młodzieży Destination Imagination (Światowa Olimpiada Kreatywności). Autorka i współautorka wielu publikacji, kursów e-learningowych, szkoleń i konferencji w zakresie twórczego rozwiązywania problemów. Założycielka i dyrektorka Akademii Twórczego Nauczyciela (ODN).