Kod szkolenia:
320WR
Adresaci:
nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej.
Tematyka:
  • pojęcie wartości,
  • sposoby radzenia sobie z postawami, wartościami w różnych sytuacjach,
  • postawy związane z pełnieniem ról społecznych,
  • pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie,
  • przykłady scenariuszy lekcji, zajęć, teksty i ćwiczenia do wykorzystania podczas lekcji- zajęć zintegrowanych w kl. I-III, również na lekcjach etyki,
  • przykładowe wzory postępowania dydaktycznego i wychowawczego.
Cel:
  • wprowadzenie w problematykę pożądanych społecznie postaw,
  • wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat wartości,
  • ukazanie możliwości wykorzystania różnych form zabawowych do realizacji w/w celów.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.