Kod szkolenia:
313WR
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni.
Tematyka:
  • objawy zaburzeń sensomotorycznych, które może zaobserwować nauczyciel podczas pobytu dziecka w przedszkolu, szkole,
  • zestawy ćwiczeń stymulujących wszystkie zmysły dziecka,
  • wykorzystanie prostych pomocy do ćwiczeń – przedmiotów codziennego użytku.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat dysfunkcji psychomotorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka,
  • poznanie objawów, charakteryzujących się brakiem zdolności sensomotorycznych u małego dziecka,
  • poznanie znaczenia ćwiczeń zmysłowo-ruchowych w wyrównywaniu startu szkolnego.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5 / do 3
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
700 zł lub 400 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.