Kod szkolenia:
89WR
Adresaci:
nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • podstawowa wiedza nt. praw i wolności człowieka,
  • zależności pomiędzy przepisami prawa krajowego a prawami człowieka,
  • budowanie relacji pomiędzy szkołą – uczniem – domem w kontekście praw człowieka.
  • dyskryminacja pozytywna.
Cel:
podniesienie znajomości praw człowieka.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadząca:
Aleksandra Kruszyńska
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 30 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Słowo kluczowe: