Logo: Techniki relaksacji

Kod szkolenia:
12W
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy.
Tematyka:
  • podstawowe założenia nt. rozumienia i funkcjonowania osobowości w kategoriach energetycznych (wg. Alexanda Lowena),
  • ćwiczenia torowania oddechu w oparciu o zasady bioenergetyki,
  • ćwiczenia ekspresji emocji,
  • ćwiczenia relaksacji w oparciu o metody autosugestii i wizualizacji,
  • trening relaksacji wg Jacobsona (modyfikacja).
Cel:
  • dostarczenie uczestnikom prostych metod uruchamiających potencjał bioenergetyczny służący przywracaniu i podtrzymywaniu równowagi psychofizycznej i emocjonalnej,
  • zapoznanie z różnymi, dostępnymi sposobami wchodzenia w stan relaksu, inspirowanymi różnymi systemami pracy z ciałem (m.in. bioenergetyką A. Lowena i jogą),
  • wykorzystanie przez uczestników wybranych spośród w/w metod w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Termin:
4 października 2022 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Beata Łęcka
Cena:
25 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Beata Łęcka

Psychologia – UŚ, Szkolna psychologia defektologiczna - Uniwersytet Warszawski (studia podyplomowe). Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w  pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w  Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, LaboratoriumPsychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontysw Tilburgu - Holandia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i  edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej, terapii i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności korzystania z własnego potencjału w pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W pracy terapeutycznej szeroko stosuje metody pracy z ciałem (m.in. w sytuacjach trudnych, na  podłożu przeciążenia stresem) oraz wspierania dziecka w rozwoju i w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich). W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.