Logo: Zachowaj twarz i kontroluj emocje - elementy treningu asertywności dla nauczycieli

Kod szkolenia:
17D
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.
Tematyka:
 • autodiagnoza stref asertywności wymagających korekty,
 • charakterystyka porównawcza reakcji asertywnej, agresywnej i uległej,
 • umiejętność tworzenia opinii w miejsce oceny,
 • nieagresywne stawiania granic w sytuacjach naruszenia przestrzeni osobistej,
 • wyrażenie uczuć z poszanowaniem przestrzeni osobistej partnera relacji,
 • asertywne reagowanie na atak i krytykę,
 • monolog wewnętrzny jako sojusznik efektywnych działań,
 • konstruktywne zachowania w kontaktach z autorytetami,
 • konstruktywne zachowania w trudnych sytuacjach z grupą.
Cel:
 • poprawa efektywności działań nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie asertywnej komunikacji w relacjach z uczniami, rodzicami, współpracownikami,
 • zwiększenie poczucia własnej skuteczności oraz wzmocnienie siły wewnętrznej.
Termin:
11 października 2022 r. w godz. 15:00 – 19:00, 18 i 25 października 2022 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
15
Koordynator:
Beata Łęcka
Prowadząca:
Beata Łęcka
Cena:
60 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Beata Łęcka

Psychologia – UŚ, Szkolna psychologia defektologiczna - Uniwersytet Warszawski (studia podyplomowe). Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w  pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w  Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, LaboratoriumPsychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontysw Tilburgu - Holandia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na  Rozwiązaniach(SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i  edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę).

Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej, terapii i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności korzystania z własnego potencjału w pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W pracy terapeutycznej szeroko stosuje metody pracy z ciałem (m.in. w sytuacjach trudnych, na  podłożu przeciążenia stresem) oraz wspierania dziecka w rozwoju i w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich). W zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się problematyką samobójstw, pomocy psychologicznej uczniom pogrążonym w żałobie oraz działaniami postwencyjnymi na terenie szkoły w przypadku śmierci ucznia.