Kod szkolenia:
288WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • prezentacja funkcjonalności aplikacji Microsoft Sway,
  • snucie cyfrowych opowieści (digital storytelling) z wykorzystaniem zasobów takich jak: tekst, hiperłącza, filmy, zdjęcia, nagrania audio, osadzone zasoby multimedialne,
  • przykładowe metody wykorzystania aplikacji Sway w szkole: cyfrowa opowieść, e-portfolio, prezentacja edukacyjna, multimedialny newsletter, podsumowanie projektu uczniowskiego,
  • sposoby dzielenia się projektem w aplikacji Sway (współedytowanie, przeglądanie, osadzanie).
Cel:
zapoznanie nauczycieli z możliwością wykorzystania aplikacji Microsoft Sway w działaniach edukacyjnych.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online.
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
700 zł lub 400 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 50 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.