Kod szkolenia:
215WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • metody i narzędzia zarządzania czasem (np. technika pomodoro, lista zadań),
  • skuteczne techniki uczenia się i zapamiętywania,
  • efektywne notowanie (np. mapa myśli, metoda Cornella, Feynmana),
  • aplikacje i usługi cyfrowe wspierające planowanie nauki,
  • ruch i zdrowe nawyki żywieniowe wspierające działanie mózgu.
Cel:
  • przegląd metod efektywnego uczenia się i zapamiętywania,
  • zapoznanie nauczycieli z wybranymi aplikacjami i usługami cyfrowymi wspomagającymi zarządzanie czasem i uczenie się,
  • przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi cyfrowych w celu wspierania uczniów w skutecznym uczeniu się.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online.
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
700 zł lub 400 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 50 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.