Kod szkolenia:
166WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Tematyka:
  • podstawy prawa autorskiego,
  • dozwolony użytek publiczny w edukacji,
  • licencje Creative Commons,
  • otwarte zasoby edukacyjne.
Cel:
  • zapoznanie się z zasadami wykorzystania utworów objętych prawem autorskim lub udostępnianych na wolnych licencjach w prowadzeniu zajęć z uczniami,
  • wskazanie metod efektywnego wyszukiwania materiałów w repozytoriach otwartych zasobów edukacyjnych.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online.
Liczba godzin:
do 3
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
700 zł lub 400 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 50 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.