Kod szkolenia:
165WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • metodyka design thinking (myślenia projektowego),
  • budowanie zespołu projektowego,
  • etapy design thinking,
  • narzędzia cyfrowe wspierające pracę zespołu projektowego,
  • przykłady wykorzystania DT w działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
Cel:
  • zapoznanie z metodyką myślenia projektowego,
  • wskazanie sposobów wykorzystania design thinking w szkole.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online.
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Katarzyna Wilk
Prowadząca:
Katarzyna Wilk
Cena:
700 zł lub 400 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 30 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.