Kod szkolenia:
183WR
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy.
Tematyka:
  • wprowadzenie w zagadnienia związane z rozwojem zawodowym człowieka,
  • kompetencje kluczowe i ich znaczenie dla funkcjonowania człowieka w świecie,
  • kompetencje warunkujące sukces na rynku pracy,
  • rola szkoły w kształtowaniu ww. kompetencji,
  • metody oraz sytuacje wychowawcze sprzyjające rozwijaniu ww. kompetencji.
Cel:
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online.
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Prowadząca:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
700 zł lub 400 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediator. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach.

Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji szkolnych i rówieśniczych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.