Logo: Cykl seminariów dla nauczycieli początkujących odbywających przygotowanie do zawodu w przedszkolu

Kod szkolenia:
2DB
Instytucje:
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej.
Tematyka:
w ramach metodyki wychowania przedszkolnego m.in.:
 • scenariusz zajęcia,
 • cele ogólne i operacyjne,
 • metody,
 • formy organizacyjne i formy pracy,
 • treści programowe,
 • podstawa programowa,
 • program wychowania przedszkolnego,
 • prawo oświatowe – zmiany.
Cel:
 • poznanie i właściwa interpretacja podstawy programowej,
 • poznanie i właściwa interpretacja prawa oświatowego, ze zmianami,
 • doskonalenie umiejętności pisania scenariuszy zajęć,
 • doskonalenie umiejętności formułowania celów ogólnych i operacyjnych w swoich działaniach,
 • poszerzanie umiejętności doboru metod pracy i form organizacyjnych do zajęć,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia i doboru treści programowych do zajęć, zgodnie z podstawą programową,
 • poszerzanie wiedzy w zakresie planowania pracy.
Termin:
29 września, 20 października, 24 listopada, 12 grudnia 2022 r., 23 lutego, 30 marca, 27 kwietnia i 25 maja 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
32
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
udział bezpłatny
👆︎
Wolnych miejsc:
10

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.