Logo: Program Golden Five (Złota Piątka) - wdrażanie programu

Kod szkolenia:
5D
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
Program Golden Five – wdrażanie programu w szkołach podstawowych, klasy IV-VII oraz ponadpodstawowych.
Cel:
  • wspieranie osiągnięć szkolnych i rozwoju osobistego uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem,
  • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie,
  • poprawa klimatu społecznego w klasie (m.in. relacji interpersonalnych),
  • poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów (m.in. frekwencji),
  • wzmocnienie zachowań prospołecznych uczniów (m.in. umiejętności życiowych),
  • wzmocnienie relacji szkoły z rodzicami,
  • zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców na rzecz dziecka.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
stacjonarnie / online
Liczba godzin:
50
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Magdalena Wieczorek
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.