Logo: Pedagogiczny tryptyk prawdy, dobra i piękna - wartości i wyzwania w kształtowaniu dojrzałości i odpowiedzialności

Kod szkolenia:
37K/O/III
Forma:
Adresaci:
dyrektory, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy.
Tematyka:
  • Poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania. W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania?
  • Czy wszystkie są realne i możliwe do osiągnięcia?
  • Na ile system oświatowy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia?
Cel:
konferencja realizuje priorytet polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
Termin:
20 października 2022 r. w godz. 14:00 – 16:30
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
prof. Marek Rembierz, Katarzyna Olbrycht, Robert Strzała
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. Marek Rembierz – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu filozofii (aksjologii, metafilozofii, ogólnej metodologii nauki, historii filozofii polskiej), pedagogiki (edukacji międzykulturowej, polskiej myśli pedagogicznej), nauk o kulturze i religii oraz historii nauki. Wspólnie z Krzysztofem Ślezińskim w 2006 roku założył i redaguje rocznik naukowy "Studia z Filozofii Polskiej".

prof. Katarzyna Olbrycht – prof. zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1975 roku, a stopień doktora habilitowanego w 1988 roku. W 2001 roku otrzymała tytuł naukowy profesora. W 1975 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie w latach 1981-1982 była Prodziekanem, a w latach 1990-1996 pełniła funkcję Dziekana. W chwili obecnej kieruje Zakładem Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

Robert Strzała – ojciec nastolatki i nastolatka. Nauczyciel (podobno nietuzinkowy) języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. W 2021 roku nominowany do Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". Mając świadomość wszystkich szkolnych mankamentów, wciąż uparcie wielu rzeczy sobie bez tej pracy nie wyobraża, nie tylko dlatego, że "system najlepiej zmieniać i rozwalać od środka". Pasjonat dyskusji "nad" i "o" a przede wszystkim fan (nie tylko młodych) ludzi i ich otwartości oraz różnych spojrzeń na te same rzeczy. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia dO!Pamina Lab, w którym działa, bo jest wspomnianym wyżej pasjonatem i fanem.