Logo: Pedagogiczny tryptyk prawdy, dobra i piękna - wartości i wyzwania w kształtowaniu dojrzałości i odpowiedzialności

Kod szkolenia:
37K/O/II
Forma:
Adresaci:
dyrektory, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy.
Tematyka:
  • Poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania. W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania?
  • Czy wszystkie są realne i możliwe do osiągnięcia?
  • Na ile system oświatowy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia?
Cel:
konferencja realizuje priorytet polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
Termin:
5 października 2022 r. w godz. 14:00 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
prof. Marek Rembierz, Anna Głowacz
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. Marek Rembierz – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu filozofii (aksjologii, metafilozofii, ogólnej metodologii nauki, historii filozofii polskiej), pedagogiki (edukacji międzykulturowej, polskiej myśli pedagogicznej), nauk o kulturze i religii oraz historii nauki. Wspólnie z Krzysztofem Ślezińskim w 2006 roku założył i redaguje rocznik naukowy "Studia z Filozofii Polskiej".

Anna Głowacz – mgr pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie (2005). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Pedagogika sądowa z mediacją w Wyższej Szkole "Humanitas" w Sosnowcu (2008), Logopedia – studia kwalifikacyjne w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2014), Terapia pedagogiczna w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od września 2001 r. pracuje jako nauczycielka religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu. Od września 2016 jest nauczycielem – konsultantem w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.