Logo: Pedagogiczny tryptyk prawdy, dobra i piękna - wartości i wyzwania w kształtowaniu dojrzałości i odpowiedzialności

Kod szkolenia:
37K/O/I
Forma:
Adresaci:
dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, wychowawcy.
Tematyka:
  • Poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania. W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania?
  • Czy wszystkie są realne i możliwe do osiągnięcia?
  • Na ile system oświatowy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia?
Cel:
konferencja realizuje priorytet polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
Termin:
29 września 2022 r. w godz. 14:00 – 16:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
prof. Marek Rembierz, Aneta Frugalska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

prof. Marek Rembierz – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu filozofii (aksjologii, metafilozofii, ogólnej metodologii nauki, historii filozofii polskiej), pedagogiki (edukacji międzykulturowej, polskiej myśli pedagogicznej), nauk o kulturze i religii oraz historii nauki. Wspólnie z Krzysztofem Ślezińskim w 2006 roku założył i redaguje rocznik naukowy "Studia z Filozofii Polskiej".

Aneta Frugalska – od 23 lat nauczyciel języka polskiego, a od 13 również i plastyki. Wieloletni egzaminator maturalny i od roku 2019 – egzaminu w klasie ósmej. Lektor języka polskiego z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od roku 2017 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu. Współpracuje z Polską Sobotnią Szkołą im. Wandy Chotomskiej w Broadstairs w Anglii. Uczestnik wielu konferencji dotyczących innowacyjnych rozwiązań pracy szkoły – którymi stara się zarażać współpracowników. Pasjonatka wszelkiego rękodzieła, cierpiąca na Zespół niespokojnych rąk, co trudno pogodzić z kolejną pasją, jaką jest czytanie i spacery brzegiem morza.