Kod szkolenia:
87WR
Adresaci:
nauczycielki i nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek.
Tematyka:
  • czynniki sprzyjające rozwijaniu sprawności językowych,
  • metody rozwijania poszczególnych sprawności,
  • dostosowanie form nauczania w języku polskim jako obcym,
  • metody nauczania w języku polskim na lekcjach różnych przedmiotów,
  • podręczniki, źródła, materiały dydaktyczne.
Cel:
  • zdobycie wiedzy na temat metod rozwijania sprawności językowych w procesie edukacyjnym,
  • rozwinięcie umiejętności dostosowania form nauczania do możliwości językowych uczniów,
  • poznanie metod nauczania w języku polskim jako obcym,
  • zapoznanie się z dostępnymi programami, podręcznikami, aplikacjami i innymi źródłami wspomagającymi nauczanie w języku polskim.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 30 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

Słowo kluczowe: