Kod szkolenia:
286WR
Adresaci:
nauczyciele klas IV - VIII szkół podstawowych i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących w szkołach ponadpodstawowych.
Tematyka:
  • metoda eksperymentu w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  • etapy pracy metodą eksperymentu,
  • cechy postawy badawczej,
  • kształtowanie umiejętności rozumowania naukowego.
Cel:
  • przedstawienie znaczenia metody eksperymentu w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
  • charakterystyka postawy badawczej nauczyciela i ucznia,
  • analiza przydatności dydaktycznej metody eksperymentu,
  • przedstawienie możliwości kształtowania u uczniów rozumienia i stosowania w praktyce metody eksperymentu w ramach przedmiotów ogólnokształcących,
  • planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
700 zł lub 400 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 30 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.