Logo: Sygnaliści - obowiązki szkół i placówek w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa

Kod szkolenia:
18R
Adresaci:
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra zarządzająca, nauczyciele, inni pracownicy szkół i placówek
Tematyka:
  • omówienie podstawowych pojęć uregulowanych w Dyrektywie 2019/1937 oraz projektowanych regulacjach prawa krajowego:
  • trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości,
  • ochrona prawna sygnalistów,
  • sankcje.
Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów prawa regulujących obowiązki pracodawców wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, jak również udzielenie praktycznych wskazówek jak opracować regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
1000 zł lub 600 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 30 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Król

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląsk,Studia doktoranckie na kierunku prawo, Kuratorium Oświaty – kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, specjalista w zakresie zarządzania, prawa oświatowego, prawa administracyjnego,aktualnie własna działalność. Liczne szkolenia prowadzone dla dyrektorów i nauczycieli województwa śląskiego z tematu – prawo oświatowe, prawo administracyjne, cywilne, kodeks pracy, awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje nauczycieli, proces zatrudniania pracowników oświatowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.