Kod szkolenia:
13R
Obszar:
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Tematyka:
  • odpowiedzialność porządkowa,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna,
  • odpowiedzialność karna, cywilnoprawna i finansowa,
  • ochrona prawna funkcjonariusza publicznego.
Cel:
zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami dotyczącymi ich odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz ich ochrony prawnej jako funkcjonariuszy publicznych.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
1000 zł lub 600 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 25 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Król

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląsk,Studia doktoranckie na kierunku prawo, Kuratorium Oświaty – kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, specjalista w zakresie zarządzania, prawa oświatowego, prawa administracyjnego,aktualnie własna działalność. Liczne szkolenia prowadzone dla dyrektorów i nauczycieli województwa śląskiego z tematu – prawo oświatowe, prawo administracyjne, cywilne, kodeks pracy, awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje nauczycieli, proces zatrudniania pracowników oświatowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.

Słowo kluczowe: