Kod szkolenia:
12R
Obszar:
Adresaci:
nauczyciele, rady pedagogiczne przedszkoli, szkól i placówek oświatowych.
Tematyka:
  • zmiany w ustawie Karta Nauczyciela,
  • awans zawodowy, i przepisy przejściowe dotyczące awansu i oceny pracy,
  • zatrudnianie nauczycieli i ich wynagradzanie.
Cel:
  • zapoznanie ze zmianami w podstawowych aktach pranych: ustawach i rozporządzeniach,
  • na bieżąco aktualizacja przepisów prawnych.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Agnieszka Żak
Prowadząca:
Anna Król
Cena:
1000 zł lub 600 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
do 25 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Król

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląsk,Studia doktoranckie na kierunku prawo, Kuratorium Oświaty – kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, specjalista w zakresie zarządzania, prawa oświatowego, prawa administracyjnego,aktualnie własna działalność. Liczne szkolenia prowadzone dla dyrektorów i nauczycieli województwa śląskiego z tematu – prawo oświatowe, prawo administracyjne, cywilne, kodeks pracy, awans zawodowy nauczycieli, kwalifikacje nauczycieli, proces zatrudniania pracowników oświatowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.