Logo: Trening umiejętności społecznych

Kod szkolenia:
37WD
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy.
Tematyka:
 • diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych,
 • model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina,
 • modele i zasady komunikacji,
 • planowanie i organizowanie TUS, zasady doboru grupy,
 • praca z kontraktem,
 • kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji,
 • praca z emocjami. Sposoby regulacji emocji,
 • praca z konfliktem,
 • generalizacja i transfer umiejętności,
 • prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników,
 • podejście poznawczo-behawioralne w TUS,
 • narzędzia stosowane w treningu: dyrektywne, niedyrektywne,
 • trening wnioskowania społecznego,
 • modelowanie umiejętności,
 • kompetencje trenera.
Cel:
Celem zajęć jest poznanie treningu jako narzędzia pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przejawiającymi dysfunkcje w relacjach społecznych. Szczególnie polecany dla pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zespołem Aspergera, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uczniami wycofanymi, nieśmiałymi oraz agresywnymi. Ponadto, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • diagnozy umiejętności społecznych,
 • doboru uczestników do grupy,
 • prowadzenia i monitorowania treningu.
Termin:
Po zebraniu się grupy. Planowany termin to początek października 2022 r.
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Tomasz Kuta
Cena:
135 zł
👆︎ szkolenie płatne
Wolnych miejsc:
8

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

👉︎ Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 135 zł do dnia 00:00:00 r. z dopiskiem 37WD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Tomasz Kuta – psycholog, psychoterapeuta, pedagog, logopeda. Certyfikowany i dyplomowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros".