Logo: Od nasionka do książki - las rośnie powoli...

Kod szkolenia:
67W/III
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Tematyka:
 • cykl życia lasu,
 • piętra lasu i ich bioróżnorodność,
 • starzenie się i umieranie drzew,
 • sukcesja biologiczna,
 • las, jako inspiracja artystyczna (plener malarski, rzeźba, drama, poezja),
 • leśna matematyka – rozmiary i wiek drzew,
 • plan i mapa.
Cel:
 • aktywny udział w zajęciach terenowych,
 • poznanie pięter lasu i ich specyfiki siedliskowej i gatunkowej,
 • analiza etapów sukcesji w biocenozach leśnych,
 • poznanie siedliskowego znaczenia martwych drzew i wykrotów w lesie,
 • dostrzeżenie walorów lasu dla aktywności artystycznych (j. polski, j. obcy, plastyka),
 • dokonywanie bezpośrednich i pośrednich pomiarów oraz wykonywanie obliczeń matematycznych (matematyka),
 • doskonalenie umiejętności wyznaczania głównych kierunków świata oraz korzystania z planu i mapy (przyroda, geografia).
Termin:
26 listopada 2022 r.
Miejsce:
zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Siewierz
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
według harmonogramu wycieczki
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla, Anna Tarkowska
Cena:
podamy 3 tygodnie przed terminem wycieczki
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Tarkowska – specjalista ds. edukacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Edukator z długoletnim doświadczeniem w edukacji nieformalnej (prezes Fundacji Zielonej Ligi), formalnej (nauczyciel w Szkole Podstawowej) oraz edukator leśny (Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej, Nadleśnictwo Kobiór).

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Biolog z pasją, nauczycielka z wieloletnią praktyką zawodową w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym oraz w pracy z osobami dorosłymi. Przez 16 lat pełniła funkcję nauczyciela doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu. Obecnie konsultantka ROM-E Metis w Katowicach. Autorka podręczników do biologii, programów nauczania, scenariuszy lekcji i różnorodnych materiałów przydatnych nauczycielom w prowadzeniu zajęć. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Kocha zwierzęta, szanuje każdy przejaw życia, angażuje się w działania na rzecz edukacji globalnej. Jest przekonana, że szkoła nie musi być nudna, a nauka przez zabawę jest najefektywniejsza. Na potrzeby prowadzonych przez siebie szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli projektuje edukacyjne pokoje zagadek oraz grywalizuje dłuższe formy szkoleniowe.