Logo: Praca w klasie zróżnicowanej językowo

Kod szkolenia:
37D
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • uczeń z doświadczeniem migracji (UDM)w klasie – sytuacja psychologiczno-społeczna, szanse i wyzwania, diagnoza potencjału UDM,
  • zadania nauczycieli w pracy z UDM – kompetencje międzykulturowe nauczycieli, Zespół Wsparcia Edukacyjnego, współpraca z Asystentem Międzykulturowym,
  • integracja klasy zróżnicowanej językowo w praktyce,
  • metody pracy dydaktycznej w klasie zróżnicowanej językowo – dostosowanie materiałów edukacyjnych, form pracy i oceniania,
  • prezentacja materiałów opracowanych przez uczestników kursu.
Cel:
rozwinięcie przez nauczycieli kompetencji:
  • wychowawczych,
  • metodycznych,
  • międzykulturowych.
Termin:
24 października, 7, 21 listopada i 5 grudnia 2022 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
125 zł
👆︎ szkolenie płatne

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.