Logo: Z Metisem w lesie - Światowy Dzień Wody

Kod szkolenia:
14S/O/VI
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
Tematyka:
kompleksowa ochrona zasobów wodnych.
Cel:
  • omówienia znaczenia wody dla małych i dużych konsumentów,
  • poznanie jaką rolę w kompleksowej ochronie zasobów wodnych w środowisku zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym pełni mała retencja,
  • omówienie na czym polega zrównoważona gospodarka zasobami wodnymi.
Termin:
20 kwietnia 2023 r. w godz. 15:00 – 16:00
Miejsce:
seminarium online na platformie Zoom
Liczba godzin:
1,5
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Anna Tarkowska-Moczulska
Cena:
udział bezpłatny
👆︎

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Tarkowska-Moczulska – specjalista ds. edukacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Edukator z długoletnim doświadczeniem w edukacji nieformalnej (prezes Fundacji Zielonej Ligi), formalnej (nauczyciel w Szkole Podstawowej) oraz edukator leśny (Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej, Nadleśnictwo Kobiór).